کانکس شهرک های صنعتی

  • پروژه شهرک های صنعتی
  • مکان اجرا شرکت شهرک های صنعتی
  • زمان ۳۰ روز کاری
  • متراژ ۱۰۰ متر مربع با ساندویچ پانل ماموت
  • زمان اجرا : مرداد ۹۵