پروژه کانکس سرویس بهداشتی نیرو دریایی ارتش

تولید ۲۰ دستگاه کانکس سرویس بهداشتی نما کامپوزیت تک چشمه فرنگی برای نیرو دریایی ارتش جمهموری اسلامی ایران.

تاریخ تولید فروردین ۱۳۹۷٫

Write a Reply or Comment