پروژه پارک فن آوری پردیس

  • زمان اجرا مرداد ۹۴
  • مدت زمان ۵۰ روز کاری
  • متراژ ۱۷۰ مترمربع با ساندویچ پانل ۴ سانت ماموت
  • کاربری ساختمان پیش ساخته اداری