پروژه شرکت ساختمانی اویول

  • اجرا در تابستان ۹۴
  • با ساندویچ پانل ۴ سانت
  • محل اجرا اضافه بنا در حیاط با کاربری حسابداری
  • متراژ ۸۰ متر مربع -مدت زمان اجرا ۲۰ روز کاری