پروژه شرکت افرا نت

  • پروژه کانکس مخابراتی شرکت افرا نت با ساندویچ پانل ۴ سانت ماموت
  • مدت ۱۲ روز کاری
  • اجرا طبقه ۱۶ برج N1 تهران
  • کاربری کانکس BTS