پروژه بیمارستان آتیه ۲

  • زمان اجرا تابستان ۹۵
  • مدت زمان اجرا ۲۰ روز
  • کاربری روم کنترل
  • ساندویچ پانل ۴ سانت ماموت با نمای کامپوزیت آلومینیومی
  • متراژ ۲۰ متر مربع