پروژه بیمارستان آتیه تهران

  • زمان اجرا زمستان ۹۴
  • مدت زمان اجرا ۴ ماه
  • کاربری اضافه بنا اداری در بام طبقه هفتم با ساندویچ پانل ۵ سانت.
  • متراژ ساختمان پیش ساخته ۲۰۰ متر مربع