پروژه الموت

  • زمان اجرا ۲۵ روز کاری
  • کاربری ساختمان پیش ساخته مسکونی
  • متراژ ۸۰ متر مربع با کایه امکانات
  • نما سایدینگ کانادایی
  • تابستان ۹۵