دسته: کانکس جوشی و کانکس پیچ و مهره ای

کانکس جوشی و کانکس پیچ و مهره ای

اتصالات کمپ پانلی پیچ و مهره ایی

قیمت کانکس جوشی و کانکس پیچ و مهره ای

کانکس جوشی ، کانکس پیچ و مهره ایی کانکس جوشی و کانکس پیچ و مهره ای در ساختار کانکس پانلی مورد استفاده قرار میگیرد. در سیستم کانکس جوشی قطعات بصورت برش خورده با استفاده از الکترود نمره ۳  با جوش ممتد بهم متصل میشوند و در کانکس جوشی پرتابل و کانکس دو قلو و  کانکس […]

Powered by Nulled Themes Keepvid Hot Actress Photos