دسته: نمای کانکس

نمای کانکس

نمای کانکس

نمای کانکس در کانکس سازی به سوی بیرونی یک کانکس " نمای کانکس " گفته می‌شود.یک کانکس مانند هر شیء دیگری دارای پوسته خارجی و ظاهر مشخصی است. نمای کانکس همانند نمای یک ساختمان در واقع پوسته ای است که توسط آن می توان تا حدی برداشت ذهنی از هویت، سن، سبک، ساختار کلی کانکس و ... داشت. امروز نمای [...]

Powered by Nulled Themes Keepvid Hot Actress Photos