کانکس جوشی و کانکس پیچ و مهره ای

کانکس جوشی و کانکس پیچ و مهره ایی در ساختار کانکس پانلی مورد استفاده قرار میگیرد. در سیستم کانکس جوشی قطعات بصورت برش خورده با استفاده از الکترود نمره 3 با جوش ممتد بهم متصل میشوند و در کانکس جوشی پرتابل و کانکس دو قلو و کانکس چند قلو استفاده میگردد.کانکس پیچ و مهره ایی با اتصالات مخصوص و جوینتر و مفصل در کانکس کمپ پانلی و ساختمانهای پیش ساخته پانلی استفاده میگردد.
قطعات کانکس پیچ و مهره ایی بصورت فلت پک به محل پروژه ارسال میگردد و در کوتاه ترین زمان ممکن با ابعاد بزرگ ساخته میشوند. کانکس پیچ و مهره ایی دارای قابلیت دمونتاژ بوده و میتوان کانکس پیچ و مهره ایی را چندین بار مونتاژ و دمونتاژ کرد و به همین دلیل قیمت کانکس پیچ و مهره ای از کانکس جوشی گرانتر میباشد.

موارد استفاده کانکس پیچ و مهره ای

– کانکس کمپ پیچ و مهره ایی ادارای و خوابگاهی
– کانکس اضافه بنا پیچ و مهره ایی در بام و حیاط
– ساختمان پیش ساخته پیچ و مهره ایی پانلی ویلایی
– کانکس پیچ و مهره ایی نمازخانه
– کانکس دفاتر اداری
– کانکس پیچ و مهره ایی پانلی کارگاهی
– کانکس پیچ و مهره ایی مسکونی

کاتالوگ کانکس جوشی و کانکس پیچ و مهره ای

مشخصات فنی کانکس جوشی و کانکس پیچ و مهره ای

  • کانکس کمپ پیچ و مهره ایی ادارای و خوابگاهی
  • کانکس اضافه بنا پیچ و مهره ایی در بام و حیاط
  • ساختمان پیش ساخته پیچ و مهره ایی پانلی ویلایی
  • کانکس پیچ و مهره ایی پانلی کارگاهی

جهت سفارش کانکس جوشی و کانکس پیچ و مهره ای لطفا با ما تماس حاصل فرمائید.