کانکس برجک نگهبانی

کانکس برجک نگهبانی کاربری های بسیار موثری برای نهادهای دولتی، پادگانها، زندانها، پارکها، کارخانجات و …. دارد.کانکس برجک نگهبانی در چند تیپ مختلف طراحی میگردند که به شرح زیر میباشد:
۱-کانکس برج نگهبانی با بدنه شیشه ایی
۲-کانکس برجک با بدنه ورق گالوانیزه
۳-کانکس برجک نگهبانی با ساندویچ پانل
۴-کانکس برجک نگهبانی پیچ و مهره ایی
۵-کانکس برجک نگهبانی مرزبانی
۶-کانکس برجک نگهبانی فلزی
۷-کانکس برجک نگهبانی دیده بانی

کاتالوگ کانکس برجک نگهبانی

مشخصات فنی کانکس برجک نگهبانی

  • کانکس برج نگهبانی با بدنه شیشه ایی
  • کانکس برجک با بدنه ورق گالوانیزه
  • کانکس برجک نگهبانی با ساندویچ پانل
  • کانکس برجک نگهبانی پیچ و مهره ایی

جهت سفارش کانکس برجک نگهبانی لطفا با ما تماس حاصل فرمائید.