کانتینر فروشگاهی

کانتینر فروشگاهی

کاتالوگ کانتینر فروشگاهی

مشخصات فنی کانتینر فروشگاهی

  • مشخصه فنی اول و اطلاعات مهندسی این کانکس در اینجا قید می گردد.
  • مشخصه فنی دوم و اطلاعات مهندسی این کانکس در اینجا قید می گردد.
  • مشخصه فنی سوم و اطلاعات مهندسی این کانکس در اینجا قید می گردد.
  • مشخصه فنی 4ام و اطلاعات مهندسی این کانکس در اینجا قید می گردد.

جهت سفارش کانکس پیش ساخته لطفا با ما تماس حاصل فرمائید.