پروژه های اجرا شده

همه پروژه ها
پروژه بیمارستان
پروژه دولتی
پروژه کانکس
پروژه صنعتی
 • پروژه بیمارستان آتیه تهران
 • پروژه بیمارستان آتیه 2
 • پروژه شرکت ساختمانی اویول
 • پروژه پارک فن آوری پردیس
  پروژه پارک فن آوری پردیس
 • پروژه الموت
 • پروژه شرکت افرا نت
 • پروژه پارس آنلاین
  پروژه پارس آنلاین
 • فرایند ساخت کانکس
 • پروژه موسسه دریانوردی کیش
 • پروژه کانکس عابر بانک
 • کانکس فروشگاهی شرکت پگاه
 • کانکس شهرک های صنعتی
 • کانکس مخابراتی اجرا در محل
 • کانکس دو قلو نما کامپوزیت ترموود
 • کانکس دو قلو نما سایدینگ
 • کانکس خاص ATM
 • پروژه کانکس شرکت همکار توربین
 • پروژه کانکس سرویس بهداشتی تک چشمه نیرو دریایی ارتش
  پروژه کانکس سرویس بهداشتی نیرو دریایی ارتش
 • کانکس ساخت در محل
  کانکس ساخت در محل
 • کانکس فروشگاهی
  کانکس فروشگاهی
 • بازسازی کانکس
  بازسازی کانکس

شما یک سازنده کانکس با کیفیت عالی برای پروژه های خود میخواهید ؟