کانکس کارگاهی

کانکس کارگاهی

کانکس کارگاهی می تواند به صورت های مختلفی از جمله کانکس کارگاهی سالنی، کانکس کارگاهی دواتاقه، کانکس سه اتاقه تولید شود، حتی هر تعداد اتاق که مد نظر مشتری باشد می توان برای آن اجرا نمود. کانکس کارگاهی در مقابل زلزله بسیار مقاوم بوده و ساخت سریع این نوع کانکس و همچنین حمل و نقل آسان آن از دیگر مزیت های کانکس کارگاهی می باشد. کانکس کارگاهی که جهت پروژه های عمرانی برای اسکان نیروهای اجرایی کارگاهی و کارگری پروژه استفاده می گردد. حدود قیمت کانکس کارگاهی بسته به جنس دیواره های داخلی و خارجی متغییر می باشد.

   قیمت کانکس کارگری
     کانکس سالنی کانکس دو اتاقه کانکس با آبدارخانه بهمراه سرویس کانکس سه اتاقه
کانکس ۴۰/۲×۴ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰            – ۳۳/۰۰۰/۰۰۰           –            –
کانکس ۴۰/۲×۶ ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ ۵۳/۵۰۰/۰۰۰             –
کانکس۴۰/۲×۱۲ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۵/۰۰۰/۰۰۰
توضیحات: قیمت کانکس کارگری بصورت سالنی، کانکس کارگری با سرویس بهداشتی، کانکس کارگری دو اتاقه و سه اتاقه به شرح بالا میباشد.

Write a Reply or Comment