کانکس سرویس بهداشتی ارزان

کانکس سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی کاربرد بسیار زیادی دارد. از جمله کاربرد های کانکس سرویس بهداشتی در پارکها و فضای سبز مناطق، کارگاههای ساختمانی، دانشگاهها، مدارس و… می باشد. با توجه به بالا بودن متقاضیان زیاد کانکس سرویس بهداشتی کانس سرویس بهداشتی ارزان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

انواع کانکس سرویس بهداشتی ارزان: 

. کانکس سرویس بهداشتی ارزان پرتابل
. کانکس سرویس بهداشتی ارزان تک چشمه
. کانکس سرویس بهداشتی ارزان چند چشمه
. کانکس سرویس بهداشتی و حمام
. کانکس سرویس بهداشتی ارزان با نمای کامپوزیت

Write a Reply or Comment