نمای کانکس

نمای کانکس

در کانکس سازی به سوی بیرونی یک کانکس ” نمای کانکس  گفته می‌شود.یک کانکس مانند هر شیء دیگری دارای پوسته خارجی و ظاهر مشخصی است. نمای کانکس همانند نمای یک ساختمان در واقع پوسته ای است که توسط آن می توان تا حدی برداشت ذهنی از هویت، سن، سبک، ساختار کلی کانکس و … داشت.

امروز نمای خارجی کانکس از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است ، چرا که کاربر پیش از هر چیز ابتدا با نمای کانکس مواجه می شود و نمای کانکس تاثیر زیادی در ذهن مخاطب هنگام ورود به کانکس دارد. با توجه به اینکه نمای کانکس مانند نمای ساختمان در مقابل عوامل جوی قرار دارد در انتخاب مصالح برای نمای کانکس باید دقت شود تا نمای ساخته شده اولا در مقابل عوامل جوی مقاوم بوده و در ثانی زیبایی لازم را داشته باشد.

با شرکت یووا متنوع ترین و باکیفیت ترین نمای کانکس را تجربه کنید.

Write a Reply or Comment