لیست قیمت جدید کانکس یووا

لیست قیمت کانکس شرکت یووا با توجه به نواسانات قیمت لطفا با ما در تماس باشید ۰۹۱۲۷۱۴۰۱۴۶

 

 

نوع کانکس سالنی

 

 

کانکس تیپ پانلی

 

کانکس تیپ ممتاز

 

کانکس تیپ A

 

کانکس تیپ B

 

کانکس تیپ c

 

کانکس ۲/۴۰×۳

 

 

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس ۲/۴۰×۴

 

 

۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس ۲/۴۰×۶

 

۲۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰

 

کانکس ۴۰/۲×۸

 

 

۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس ۲/۴۰×۱۰

 

 

۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس ۲/۴۰×۱۲

 

 

۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس ۳×۴

 

 

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس ۳×۶

 

 

۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس ۳×۸

 

 

۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۳۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۳۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس ۳×۱۰

 

 

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس ۳×۱۲

 

 

۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

پارتیشن اضافی

 

 

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

سرویس بهداشتی

 

 

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

آبدارخانه

 

 

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

                       

لیست قیمت کانکس شرکت یووا با توجه به نواسانات قیمت لطفا با ما در تماس باشید ۰۹۱۲۷۱۴۰۱۴۶

 

 

نوع کانکس سالنی

 

 

کانکس تیپ پانلی

 

کانکس تیپ ممتاز

 

کانکس تیپ A

 

کانکس تیپ B

 

کانکس تیپ c

 

کانکس سرویس بهداشتی تک چشمه

 

 

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس سرویس بهداشتی ۲ چشمه

 

 

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس سرویس بهداشتی ۴ چشمه

 

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۲۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس سرویس بهداشتی ۶ چشمه

 

 

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۳۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس سرویس بهداشتی ۸ چشمه

 

 

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۳۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس سرویس بهداشتی ۱۰ چشمه

 

 

۷۵۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

کانکس سرویس بهداشتی ۱۲ چشمه

 

 

۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۸۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۷۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰

                       لطفا برای کسب اطلاعات کامل ار نحوه فروش و قیمت کانکس با مشاوران ما در تماس باشید

Write a Reply or Comment