قیمت کانکس ۶متری دست دوم

قیمت کانکس ۶ متری دست دوم

قیمت کانکس ۶ متری دست دوم با توجه به ضریب سلامت کانکس قیمت گذاری میگردد.با توجه به اینکه کانکس ۶ متری دست دوم میباشد قیمت کانکس نسبت به تیپ بندی کانکس، کانکس تیپ A ، کانکس تیپ B و کانکس تیپ C  مشخص میگردد.

 

انواع کانکس ۶ متری دست دوم

۱-کانکس ۶ متری دست دوم سالنی ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال .

۲-کانکس ۶ متری دست دوم بهمراه آبدارخانه ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال.

۳-کانکس ۶ متری بهمراه سرویس و آبدارخانه ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

۴-کانکس ۶ متری سالنی نو ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال.

 

 

Write a Reply or Comment