قیمت کانکس ۱۲ متری ماموتی

قیمت کانکس ۱۲ متری ماموتی

قیمت کانکس ۱۲ متری ماموتی با ابعاد و اندازه کانکس متفاوت بوده و در زیر به شرح آن میپردازیم.

انواع کانکس طرح ماموتی

۱-کانکس نگهبانی ماموتی قیمت فروش ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

۲-کانکس ۴ متری ماموتی قیمت فروش ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

۳-کانکس ۶ متری ماموتی قیمت فروش ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال.

۴-کانکس ۱۲ متری ماموتی قیمت فروش ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال.

۵- آبدارخانه اضافه در کانکس ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال.

۶- سرویس بهداشتی اضافه در کانکس۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

۷-پارتیشن اضافه در کانکس ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال .

Write a Reply or Comment