قیمت کانکس ۱۲ متری دست دوم

قیمت کانکس ۱۲ متری دست دوم

کانکس ۱۲ متری دست دوم با متریالهای متفاوت به فروش میرسد. کانکس ۱۲ متری دست دوم پانلی، کانکس ۱۲ متری گالوانیزه  و کانکس ۱۲ متری دست دوم مسکونی. کانکس ۱۲ متری دست دوم بصورت دو اتاقه، کانکس ۱۲ متری سالنی،با آبدارخانه . سرویس و سه اتاقه و سوئیت بفروش میرسد.

انواع کانکس ۱۲ متری  دست دوم

۱-کانکس ۱۲ متری دست دوم سالنی قیمت فروش ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

۲-کانکس ۱۲ متری دست دوم  با آبدارخانه قیمت فروش ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال.

۳-کانکس ۱۲ متری دست با سرویس و آبدارخانه قیمت فروش ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال.

۴-کانکس ۱۲ متری سالنی نو هر متر مربع ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ریال .

۶-کانکس ۱۲ متری پانلی هر متر مربع ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریال.

 

 

Write a Reply or Comment