ساختمانهای پیش ساخته LSF

سيستم سازه اي فولادي سبك (LSF)، يك سيستم سازه اي پيشرفته است كه در انواع ساخت و سازها مانند ويلاها، خانه هاي ويلايي تك خانه وار و چندخانوار ، ساختمانهاي مسكوني و اداري يك، دو و سه طبقه، هتل ها و هتل آپارتمانها، ساختمانهاي مدارس و دانشگاهي، رستورانها و …. داراي كاربرد مي باشد.

مزاياي سيستم ساختماني سازه هاي فولادي سبك براي ساخت و ساز:
• سرعت در اجراي سيستم سيستم LSS، يك سيستم سريع و آساني بوده و بدون استفاده از نيروهاي كاري با تخصص بالا قابل اجرا مي باشد. بدليل سبك بودن وزن اجراي سازه هاي فولادي سبك نسبت به مصالح مرسوم ديگر، المانها به راحتي قابل حمل و نصب بوده ، در نتيجه سرعت كار بسيار بالاست. به طور معمول در سيستم هاي متداول يك تيم با تجربه چهار نفره قادر هستند تمام ديوارهاي يك خانه سه اتاق خوابه را در يك روزنصب نمايند. اين سرعت باعث مي گردد كه زمان اتمام پروژه به حداقل ممكن برسد.
• زمان توقف كم بدليل اينكه اين سيستم قابليت نصب در تمام شرايط جوي مانند هواي خشك و در سرماي شديد را دارا مي باشد و از طرفي زمان اندكي را براي نصب در كارگاه نياز دارد، لذا به طور معمول مي توان در تمام فصول سال و در تمام شرايط جوي اين سيستم ساختماني رانصب نمود.
• فعاليتهاي موازي و بدون وقفه در بخشهاي ديگر ساختمان به دليل اينكه سيستم سازه اي ساختمان و پوشش خارجي آن بسيار سريع نصب مي گردد، لذا بقيه فعاليتهاي ساختمان مانند تاسيسات مكانيكي و برقي و نازك كاري سطوح داخلي ، مي توانند به طور مستقل و به موازات تكميل شدن نماي بيرون انجام گيرند .
• سهولت در نصب سيستم هاي تاسيساتي كليه كابلهاي برق ، لوله هاي آب و داكتهاي تاسيساتي مي توانند قبل از نصب پانلهاي گچي سطوح داخلي به راحتي در فضاهاي خالي موجود در داخل ديوارها اجرا گردند .
• نياز كم به تجهيزات بدليل اينكه قطعات ساختماني سيستم LSF در قطعات سبك و قابل حمل توسط افراد ، به كارگاه منتقل مي گردد، لذا براي جابجايي و نصب اين سيستم نياز به ماشين آلات خاص نمي باشد . تجهيزات مورد نياز براي نصب اين سيستم محدود به يك سري تجهيزات پايه اي قابل حمل مي باشد .
• نياز به فضاي كم كارگاهي بدليل تحويل قطعات ساختماني در زمان مقرر مورد نياز و نيز آماده بودن اغلب قطعات براي نصب ، فضاي بسيار محدودي براي نگهداري قطعات نياز بوده و انلاف مصالح نيز در حداقل ممكن مي باشد . بنابراين اجراي سيستم در سايتهاي كوچك ومحدود براحتي انجام مي گيرد .
• ايمني در محل كارگاه بدليل سبك بودن قطعات ، نياز به تجهيزات و ماشين آلات خاص نبوده و سطح مورد نياز براي كار نيز در فضاي محدودي مي باشد ، لذا باعث مي گردد كه امنيت افراد و كاركنان به طور كامل در كارگاه تامين باشد .
• كاهش هزينه ها علاوه بر مزيت هاي فوق كه باعث كاهش هزينه هاي اجرا ميگردد ، بدليل عملكرد حرارتي خوب سيستم LSF حجم موتورخانه و ظرفيت سيستم گرمايش و سرمايش كم شده و باعث كاهش در هزينه هاي سيستم هاي تاسيساتي مي گردد.

Write a Reply or Comment