لیست قیمت کانکس

لیست قیمت کانکس

لیست قیمت کانکس شرکت یووا با توجه به نواسانات قیمت لطفا با ما در تماس باشید 09127140146

 نوع کانکس سالنی

   کانکس تیپ پانلی

 کانکس تیپ ممتاز

    کانکس تیپ A

   کانکس تیپ B

    کانکس تیپ C

کانکس 2/40×3

390.000.000

240.000.000

190.000.000

170.000.000

160.000.000

کانکس 2/40×4

450.000.000

300.000.000

240.000.000

220.000.000

200.000.000

کانکس 2/40×6

610.000.000

400.000.000

290.000.000

250.000.000

220.000.0000

کانکس 20/40×8

850.000.000

600.000.000

420.000.000

400.000.000

390.000.000

کانکس 2/40×10

1.000.000.000

800.000.000

550.000.000

520.000.000

490.000.000

کانکس 2/40×12

1.200.000.000

990.000.000

780.000.000

720.000.000

650.000.000

کانکس 3×4

520.000.000

360.000.000

260.000.000

240.000.000

220.000.000

کانکس 3×6

750.000.000

680.000.000

400.000.000

380.000.000

360.000.000

کانکس 3×8

1.000.000.000

800.000.000

750.000.000

650.000.000

600.000.000

کانکس 3×10

1.200.000.000

950.000.000

850.000.000

750.000.000

380.000.000

کانکس 3×12

1.400.000.000

1.200.000.000

900.000.000

850.000.000

800.000.000

پارتیشن اضافی

30.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

سرویس بهداشتی

100.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

آبدارخانه

50.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

لیست قیمت کانکس شرکت یووا با توجه به نواسانات قیمت لطفا با ما در تماس باشید 09127140146

نوع کانکس سالنی

 کانکس تیپ پانلی

 کانکس تیپ ممتاز

 کانکس تیپ A

 کانکس تیپ B

  کانکس تیپ C

 کانکس سرویس بهداشتی تک چشمه

180.000.000

150.000.000

90.000.000

85.000.000

80.000.000

کانکس سرویس بهداشتی 2 چشمه

360.000.000

300.000.000

180.000.000

170.000.000

160.000.000

کانکس سرویس بهداشتی 4 چشمه

480.000.000

450.000.000

270.000.000

260.000.000

240.000.000

کانکس سرویس بهداشتی 6 چشمه

1.000.000.000

900.000.000

540.000.000

520.000.000

500.000.000

کانکس سرویس بهداشتی 8 چشمه

1.200.000.000

950.000.000

720.000.000

680.000.000

650.000.000

کانکس سرویس بهداشتی 10 چشمه

1.400.000.000

1.200.000.000

900.000.000

850.000.000

790.000.000

 کانکس سرویس بهداشتی 12 چشمه

1.550.000.000

1.350.000.000

1.200.000.000

1.150.000.000

1.050.000.000