جهت دریافت پیش فاکتور لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید. سپاسگزاریم.

نوع کانکس درخواستی (*)

طول (*)

عرض (*)

توضیحات تکمیلی (*)

پوشش داخلی (*)

درب و پنجره (*)

نام شرکت (*)

نام خریدار (*)

تلفن ثابت (*)

موبایل (*)

ایمیل شما (*)

محل نصب (*)