ساختمان پیش ساخته اجرا در بام شرکت شهرک های صنعتی

تحویل ساختمان پیش ساخته اجرا در بام

-متراژ ۱۰۰ متر با ساندویچ پانل ماموت

– شرکت شهرک های صنعتی

ساختمان پیش ساخته اجرا در بام

Write a Reply or Comment